Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
Cursus Nieuwe Wetten WvGGZ, WZD en WFZ
 
Docent: mr. V.C. Andeweg & mr. G.L.A.M. van Doveren Mevrouw mr. V.C. Andeweg en de heer mr. G.L.A.M. van Doveren

Op 1 januari 2020 zijn er drie nieuwe wetten in werking getreden,
namelijk de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ), de
Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische zorg (WFZ). Deze drie
wetten zijn de opvolger van de Wet Bijzonder Opname Psychiatrische
Ziekenhuizen.
Op woensdag 1 april 2020 zullen de docenten mevrouw mr. V.C.
Andeweg en de heer mr. G.L.A.M. van Doveren u alles vertellen over
deze belangrijke wetswijzigingen. Er zal uitgebreid aandacht besteed
worden aan de inhoud van deze drie wetten en tevens zal de actuele
jurisprudentie besproken worden. Zo komt onder andere aan de orde in
welke gevallen een zorgmachtiging en een crisismaatregel of een
inbewaringstelling mogelijk is. De samenloop van stoornissen komt
eveneens aan de orde.

De Wet Forensische Zorg bepaalt dat de strafrechter vanaf 1 januari
2020 een zorgmachtiging kan afgeven als civiele rechter. Ook voor
strafrechtadvocaten is deze cursus van belang om kennis van zaken te
krijgen. Aan de orde komen onder andere de doorbreking van het
medische beroepsgeheim en in welke gevallen de Wet Forensische Zorg
kan worden toegepast.

Strafrechtadvocaten kunnen apart voor deze 2 punten cursus
inschrijven.

Programma
09:30 ontvangst
10:00 cursus WvGGZ en WZD deel I
12:30 lunch
13:15 cursus WvGGZ en WZD deel II
14:45 pauze
15:00 cursus WFZ (strafrechtelijk deel)
17:00 borrel

Docent:
Mevrouw mr. V.C. Andeweg en mr. G.L.A.M. van Doveren

Studiepunten:
6 PO punten
2 PO punten strafrechtelijk deel

Cursusprijs:
€399,- excl. BTW (inclusief lunch & borrel)
€125,- excl. BTW strafrechtelijk deel (inclusief borrel)

Datum: woensdag 1 april 2020. 10.00 - 17.00
Locatie: Markt 68, 4731 HR, Oudenbosch
Doelgroep: Advocaten
Niveau: Basis
Cursusduur: 6 uur lesuren
Studiepunten: 6 / 2 PO Punten
Prijs: € 399,- / 125,- excl. 21% btw